|

Devella konsults arbete är i huvudsak inriktat mot psykosocialt utvecklingsarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Våra uppdrag skräddarsys alltid utifrån det specifika behovet och kan omfatta t ex rådgivning, handledning, kartläggning, analyser, konsekvensbeskrivningar och/eller åtgärder.

På individnivå:
Stresshantering
Stödsamtal
Rehabiliteringsutredningar
Karriärplanering
Hälsoplaner

På gruppnivå:
Kommunikation
Konflikthantering
Teamutveckling

På organisationsnivå:
Arbetsmiljö
Förändringsarbete
Lönekartläggning
Arbetsvärdering

karin@devella.se